FÅ LÆST OP

Vejledning - parabol

Du kan få afslag

  • hvis du på anden måde kan få adgang til det ønskede program – fx over fællesantennen, via en dekoder, tv-boks eller lign.
  • hvis antennen er til gene for ejendommen eller beboere 
  • hvis antennen er i strid med fredningsforhold eller lokalplanen

Vær opmærksom på

  • Sammen med din ansøgning skal du dokumentere, at din ansvarsforsikring dækker skader forårsaget af din antenne. 
  • I nogle afdelinger skal man betale et depositum (op til 2000 kr.) til eventuel retablering, når parabolen skal tages ned. Forhør dig hos Teknisk afdeling/inspektøren. Evt. depositum skal indsættes på konto 3627-4806267074. Husk at oplyse navn, adresse og evt. lejlighedsnummer.
  • Hvis vi er nødt til at flytte og genopsætte din antenne – fx i forbindelse med en renovering – skal du dække udgifterne til det. 
  • Hvis din afdeling har en fællesantenne og evt. en programpakke, så skal du stadig betale det obligatoriske bidrag hertil. 
  • Hvis du bor i tæt/lav byggeri med have, skal antennen placeres på jorden.

Spørgsmål?

Du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Skriv til teknisk afdeling:
tekniskafd@bk-aarhus.dk 
eller ring 8739 3939 - tryk 3.