FÅ LÆST OP

Frigørelse fra/fortsættelse af ungdomsboligkontrakt

Hvis I begge står på lejekontrakten, skal I blot udfylde frigørelsesansøgningen. Hvis kun den ene står på lejekontrakten, men I har boet sammen i mere end 2 år, så skal den der ønsker at blive boende, fremvise bopælsattest fra www.borger.dk, der viser dette. (Dog ikke hvis der kan fremvises vielsesattest).

I begge tilfælde skal den der bliver boende, vedhæfte aktuel studiedokumentation, i forbindelse med udfyldelse af blanketten.

Hvis man har fremlejet boligen (helt eller delvist), kan man IKKE overtage den.

UDFYLD FRIGØRELSESANSØGNING HER - Hav dit NemID klar.